Sunday, February 8, 2015

amoy bangus!

niyaya ng yoya sumama sa fishpond dahil mghaharvest ng bangus... paguwi eto ang mga itsura....may bonus pang amoy bangus!!! :D


kasi grabeng laro sa huli nila.... niyayakap pa!!!


created and posted February 12,2015


No comments:

Post a Comment

share

Share |